Yamaha Sr 400 60th Anniversary Test drive: Lái thử Yamaha phiên bản kỷ niệm thứ 60

Tham khảo:
rmdmotors.com/bike/2016-yamaha-sr400-60th-anniversary-edition/

www.facebook.com/giap.phan.71
twitter.com/Giap027
giapnp@gmail.com

Comments